K sodelovanju vabimo

VZGOJITELJA/ICO PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž

 

Opis del in nalog:

PRIPRAVA, NAČRTOVANJE VODENJE VZGOJNIH IN UČNIH PROCESOV, -AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LDN, -KREATIVNO USTVARJANJE SOCIALNEGA, KULTURNEGA, PSIHOLOŠKEGA IN AKTIVNEGA OKOLJA, PRIMERNEGA OTROKU IN NJEGOVI STAROSTI, -INDIVIDUALNO PRISTOPANJE K OTROKU PRI RAZVOJU NJEGOVIH SOCIALNIH, KOMUNIKATIVNIH, PSIHOLOŠKIH, MOTORIČNIH IN DRUGIH SPRETNOSTI,  -SKRB, NEGA IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK V RAZLIČNIH STAROSTNIH SKUPINAH, - NAČRTOVANJE IN REALIZACIJA USTREZNIH DEKORACIJ V VRTCU,  -AKTIVNO SODELOVANJE S STARŠI, - EMPATIČEN, LJUBEČ, POZITIVEN, PROAKTIVEN IN CELOSTEN PRISTOP TAKO DO OTROK KOT TUDI DO SODELAVCEV IN STARŠEV, - DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA.

 

Pogoji za zaposlitev:

- visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok

- opravljen strokovni izpit in potrdilo o nekaznovanosti

- dobro poznavanje interneta, računalnika in uporaba Microsoft  Office programov

- proaktivnost, zagnanost in veselje do dela,

- pozitivna naravnanost, sposobnost empatije in ljubečega odnosa

- aktivno znanje angleškega jezika in sproščena uporaba angleškega jezika pri svojem delu.

 


Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s poskusnim obdobjem, z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.

Z izbranim kandidatom oz. kandidatko bo najprej sklenjeno delovno razmerje za delovno mesto pomočnice vzgojiteljice s predvidenim napredovanjem na delovno mesto vzgojiteljice z začetkom šolskega leta 2017/2018.

 

Prijave sprejemamo izključno po običajni pošti do 10.3. 2017 na naslov Vrtec ZdravSem, Rakovniška ulica 5, 1000 Ljubljana. O izbiri bomo po elektronski pošti obvestili tiste kandidate/ke, ki bodo tudi povabljeni in se bodo odzvali na osebni razgovor.