Dejavnosti

 


Vrtec je odprt vsak delovni dan od 6.15 do 17.00.

Izvajamo dnevni program za otroke I. in II. starostnega obdobja, ki vključuje vsakodnevne načrtovane in spontane dejavnosti. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano.

 


Dejavnosti v našem vrtcu so načrtovane na podlagi Kurikuluma za vrtce, ki je nacionalni dokument sprejet na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Področja dejavnosti programa so:

jezik, umetnost, družba, narava, gibanje, matematika. V svoje pedagoško delo vključujemo principe delovanja po metodi NTC učenja.


Dokument je strokovna podlaga za načrtovanje ciljev in dejavnosti, ki jih v vrtcu izvajamo na osnovi koncepta ZdravSem.


Vzgojno delo načrtujemo in izvajamo z Letnim delovnim načrtom vrtca in posameznega oddelka. Neposredno delo z otroki izvajajo strokovno usposobljene vzgojiteljice in njihove pomočnice.

 

Medpodročne dejavnosti potekajo vzporedno in spontano in obsegajo: skrb za zdravje, zdrava prehrana, hranjenje in kultura prehranjevanja, osebna higiena, toaletni trening, počitek oz. spanje, oblačenje in obuvanje, osebna urejenost, skrb za čisto in zdravo naravo – okoljska vzgoja, dnevna rutina.Dnevni ritem

 

Dejavnosti v vrtcu potekajo v naslednjem okvirnem zaporedju:


 • sprejem otrok in prosta igra v zbirni igralnici
 • zajtrk
 • vodene dejavnosti
 • dopoldanska malica
 • vodene dejavnosti in prosta igra
 • nega pospravljanje in urejanje igralnice
 • kosilo
 • spanje, počitek, umirjene individualne dejavnosti
 • popoldanska malica
 • prosta igra
 • oddaja otrok in odhod domov
Obogatitvene  in nadstandardne dejavnosti

 

Za doseganje ciljev in kakovostno izvajanje predšolske vzgoje ponujamo različne obogatitvene in nadstandardne dejavnosti na različnih področjih kot nadgradnjo obstoječih dejavnosti.

 

Obogatitvene dejavnosti izvajajo strokovni delavci vrtca znotraj dnevnega programa v dopoldanskem času in starši zanje dodatno praviloma ne plačujejo.

 

Vsebina in število obogatitvenih vsebin je prilagojena glede na starost in razvojno stopnjo otroka. Obogatitveni programi so načrtovani in opredeljeni v letnih delovnih načrtih posameznega oddelka, ki se predstavijo staršem na prvem roditeljskem sestanku šolskega leta. Med drugim gre za naslednje dejavnosti:

 

 • osvajamo ANGLEŠČINO z angleško govorečim vzgojiteljem
 • gibalno/športne aktivnosti v okviru projekta MALI SONČEK
 • gozdna pedagogika v okviru projekta GOZD JE NAŠA IGRALNICA
 • ljudski in rajalni plesi na različne tematike
 • spoznavamo in kuhamo zdravo v okviru projekta MALI KUHAR
 • MALI VRTNAR (ekološko vrtnarimo na našem lastnem vrtičku)
 • igramo se gledališče in obiskujemo lutkovne predstave
 • pravljični in glasbeni kotiček
 • obiskujemo knjižnico in spodbujamo kulturo branja v okviru projekta CICIUHEC
 • v okviru projekta CESTA NI PRESTA spoznavamo promet in se učimo o lastni varnosti v prometu
 • obisk kmetije, spoznavanje in jahanje konjev
 • obisk živalskega vrta
 • obiskujemo in spoznavamo poklice: policist, gasilec, čebelar, poštar, zobozdravnik, frizer,...
 • mesec požarne varnosti: OGENJ NI IGRAČA,
 • praznovanje letnih časov, praznikov
 • doživljajski sprehodi  (gozd, okolica vrtca, mesto,…)
 • preživimo NOČ V VRTCU (za otroke II. starostne skupine)
 • organiziramo 3-dnevni SPOMLADANSKI TABOR (za otroke II. starostne skupine)


Obogatitvenih dejavnosti so deležni otroci glede na njihovo starost in trenutne razvojne sposobnosti. Izvajajo jih strokovni delavci Vrtca ZdravSem, pri nekaterih pa sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnimi sodelavci.


Dodatne dejavnosti nadstandardnega programa izvajajo zunanji strokovni izvajalci v prostorih vrtca, v nekaterih primerih pa tudi izven vrtca:


 • angleške igralne urice
 • plesne urice
 • telovadba
 • smučarski tečaj
 • tečaj rolanja
 • tečaj plavanja

 

Dodatne nadstandardne dejavnosti se izvajajo po končanem programu oddelka in niso vključene v ceno programa vrtca.