External link opens in new tab or windowVrtec Zdravsem

V varnem, prijetnem, spodbudnem in ljubečem okolju Vrtca ZdravSem delujejo 3 oddelki. V šolskem letu 2020/21 v vrtcu delujejo naslednji oddelki

 

  • METULJČKI (starost 1-2)
  • MIŠKE (starost 2-4)
  • SOVICE (starost 3-6)

 

Načrtujemo tudi otvoritev novega, četrtega oddelka.

 

Imamo urejeno sofinanciranje iz javnih sredstev, kar pomeni, da je plačilo programa vrtca subvencionirano s strani občin.

 

Dostop do vrtca je enostaven tako iz centra mesta, kakor tudi iz obvoznice. Vrtec deluje v čudovitem zelenem okolju, na robu gozda pod Golovcem, kar omogoča raznovrstne dejavnosti v naravi. Imamo svoje lastno ograjeno in razgibano otroško igrišče, nadstandardno opremo in svojo lastno telovadnico.VIZIJA VRTCA :

V Vrtcu ZdravSem utrjujemo svojo pozicijo zdravega, aktivnega, ekološkega in z naravo tesno povezanega vrtca. V svoje pedagoško delo vključujemo tudi principe delovanja po metodi NTC učenja.


Neposredna bližina Golovca nam omogoča igralnico v gozdu in izvajanje ter razvoj gozdne pedagogike.


V vrtcu izvajamo tudi program dvojezičnosti po metodi CLIL (Content Language Integrated Learning).


Otroci s posnemanjem in posredno, preko igre, pesmic in dnevne rutine spoznavajo in se učijo angleškega jezika, razvijajo pa tudi velik del svojega dojemanja. Obzorje se jim razširi že samo zato, ker se eni in isti stvari lahko reče tako ali drugače. S tem pa razvijajo tudi odnos do večkulturnosti in strpnosti.


Glede na interes staršev je v razvojnem načrtu vrtca tudi otvoritev vegetarijanskega oddelka, v katerega se bodo lahko vpisali tako rastlinojedi, kot tudi vsejedi otroci, katerih starši bi radi, da njihovi otroci vsak dan pojedo dovolj raznolike zelenjave in sadja.

 

POSLANSTVO VRTCA :


Poslanstvo Vrtca ZdravSem je vsakega otroka obravnavati individualno in zanj zagotoviti varno in ljubeče okolje, z jasno postavljenimi mejami – vse z namenom, da razvije svoj notranji občutek varnosti, zaradi katerega brez strahu razpre svoja krila, se igra, raziskuje, pridobiva svoje lastne izkušnje, razvija svojo kreativnost in oblikuje svojo samopodobo.

 

V Vrtcu ZdravSem živimo in promoviramo vrednoto celostnega zdravja, ki ga razumemo kot preplet fizičnega, psihičnega, duhovnega in socialnega. Spoznavanje, vzgoja in oblikovanje zdravih življenjskih vzorcev prav v tem najzgodnejšem obdobju postavlja temelje pravilnega odnosa do zdravja tudi kasneje v odrasli dobi.


Eno od pomembnejših področij našega delovanja je področje prehrane. Zavedamo se, da ima okusna in raznolika zdrava prehrana velik vpliv na celostni razvoj in zdravje naših otrok.


Sledimo, živimo in v svoje pedagoško delo vključujemo tudi ekološke vrednote v odnosu do zdravja, narave in okolja. Urejamo tudi svoj lastni ekološki vrtiček in sadovnjak.


Veliko poudarka dajemo tudi vsakodnevnemu gibanju in telesni aktivnosti naših otrok. Pri tem izkoriščamo svojo lastno telovadnico, razgibano otroško igrišče, sprehode po bližnjem Golovcu in druge organizirane oblike športne vadbe.
Zaposleni


Želja in poslanstvo vseh zaposlenih je dobro počutje otrok in skrb za njihov celostni razvoj. Naše delo je usmerjeno v to, da otroci razvijajo sposobnost razmišljanja, samostojnost, komunikacijo, radovednost, ustvarjalno izražanje in razvoj njihove pozitivne podobe o sebi.

Prijazen kolektiv sestavljajo:

  • vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic: Slavica Frece, Doris Vučko Drvarič, Maja Milovanovič, Katarina Kušar, Mateja Poljanšek,
  • pedagoško delo usmerja pedagoška vodja Bernarda Hvala,
  • direktorica vrtca je Željka Toplek Luzar.

Delo celotnega kolektiva temelji na ljubezni in veselju do dela z otroki. Strokovni kader je podkovan na področju ustvarjalnosti, komunikativnosti, senzibilnosti. Z otroki sodelujejo z veliko mero nežnosti, topline, prijaznosti in imajo sposobnost empatije, ki je pri delu z otroki še kako pomembna. Otroke spodbujajo na vseh področjih, kot so gibanje, jezik, ustvarjalnost, družba, narava in matematika.