Sodelovanje s starši


Starši so vabljeni k sodelovanju pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu oz. posameznem oddelku. Pravico imajo sodelovati z vzgojiteljem pri samem vzgojnem delu, pri čemer pa morajo spoštovati avtonomnost vrtca.

Vrtec staršem omogoča postopno uvajanje otroka v vrtec.

Informiranje staršev


Starše informiramo preko:

 • dnevnih kontaktov,
 • skupnih roditeljskih sestankov in roditeljskih sestankov po oddelkih,
 • pogovornih uric,
 • skupnih srečanjih z otroki,
 • fotogalerij in obvestil na oglasnih deskah,
 • spletnega mesta vrtca, FB strani in elektronske pošte,
 • drugih oblik sodelovanja.

Kdaj gre otrok lahko v vrtec?


Starši v vrtec pripeljite le zdravega otroka. Bolan otrok se bo bolje počutil in se hitreje pozdravil v domačem okolju. S tem bomo preprečili tudi prenos nalezljivih bolezni na druge otroke v vrtcu.
 
 • Starši ste tisti, ki najprej prepoznate bolezen pri otroku: vročina, bruhanje, driska, gnojen izcedek iz nosu, kihanje in kašljanje, gnojne oči, gliste ...
 • Ne pripeljite v vrtec otroka, ki je v zadnjih 48 urah bruhal, imel povišano telesno temperaturo, imel več kot dvakrat drisko.
 • Če je otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni, o tem obvestite vrtec.
 • Otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 48 ur nima vročine, vsaj 48 ur ne bruha in 48 ur nima več driske.
 • Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma.
 

Kdaj je osebje v vrtcu dolžno zavrniti sprejem otroka v vrtec?


Osebje v vrtcu je dolžno zavrniti sprejem otroka v vrtec vedno, kadar ima otrok katerega od naštetih znakov bolezni:

 • vročina,
 • izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru neinfekcijskih izpuščajev – piki insektov, alergijski izpuščaj ...),
 • gnojni izcedek iz nosu s kihanjem in/ali kašljanjem, gnojno vnetje oči, impetigo - gnojno vnetje kože,
 • težko dihanje,
 • razjede v ustih, razen kadar je izključen infekcijski vzrok bolezni,
 • uši,
 • driska (vodeno blato več kot dvakrat dnevno, s primesjo sluzi ali krvi),
 • bruhanje več kot dvakrat v 24 urah, razen kadar to ni povezano z okužbo
 • dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen.

Vir: NIJZ OE Ljubljana