Čeprav se Vrtec ZdravSem nahaja na robu centra mesta, pa je njegova lociranost tik ob gozdu izjemna prednost za celostni razvoj in učenje otroka. Zato svoje pedagoško delo razvijamo tudi v smeri gozdne pedagogike in ga v okviru projekta GOZD JE NAŠA IGRALNICA prenašamo v bližnji gozd na južni strani Golovca. Včlanjeni smo tudi v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije.


Otrokov način spoznavanja in učenja  je povsem drugačen od miselnega procesa in načina učenja pri odraslih. Otroka  njegov naravni notranji nagon, kateremu sledi sam od sebe, žene da nenehno odkriva svet in preizkuša svoje zmogljivosti. Najpomembnejši način otrokovega učenja je igra. Skozi svojo aktivno vlogo v igri celostno doživlja svet z vsemi svojimi čutili, se uči na svojih izkušnjah in v sodelovanju z drugimi. Pri tem sta prostor in kontekst, v katerem se igra odvija, nujen sestavni del otrokovega učnega procesa.


Sodoben način življenja nas je odtujil od narave in gozda, zaradi česar smo izgubil tudi notranji stik s samim seboj. Posledično imajo današnji otroci vse premalo stikov, izkušenj in doživetij z naravo, kar slabi njihov celostni razvoj in zdravje. Dneva preživetega v gozdu  otroka ne moremo naučiti, mora ga doživeti. Izkušnje in doživetja v gozdu so zelo intenzivna in imajo številne koristne učinke:


  • krepijo otrokovo domišljijo, kreativnost in inovativnost pri reševanju raznolikih izzivov, s tem pa krepijo tudi njegovo samopodobo in samozavest,
  • otrok bolje razvija in krepi svoje gibalne spretnosti in sposobnosti, posledično to bolje vpliva tudi na razvoj in zorenje njegovih možganov,
  • razvija tudi svoje opazovalne sposobnosti in izboljšuje sposobnosti koncentracije,
  • otrok bolje razvija in gradi svoje medosebne odnose ter sodelovanje z drugimi,
  • oblikuje in razvija pravilen odnos do gozda in narave nasploh,
  • o svojih  doživetjih otrok pripoveduje drugim in razvija svoje komunikacijske sposobnosti,
  • v gozdu najde otrok stik s seboj, se sprosti in krepi svoje zdravje.