Gibanje za zdrav celostni razvoj otroka


V vrtcu posebno pozornost namenjamo gibanju, ki je zelo pomembno za zdrav celostni razvoj otroka. Otroku daje občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja. Z gibanjem otrok:


  • zaznava in odkriva svoje telo,
  • preizkuša kaj zmore, se veseli svojih razvijajočih sposobnosti in spretnosti ter tako gradi zaupanje vase in svojo samopodobo,
  • raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe,
  • razvija občutek za ritem in hitrost, dojema prostor in čas,
  • razvija zavedanje drugih otrok in odraslih, z njimi deli prostor in stvari, spoznava pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, pravil.


Gibanje otroka v predšolskem obdobju pomembno spodbuja razvoj povezav (sinaps) med živčnimi celicami (nevroni) s tem pa spodbuja razvoj in izkoristek možganov. Več, ko je ustvarjenih povezav med živčnimi celicami, bolj so te prehranjene in boljši je pretok informacij med njimi. To pa neposredno povečuje sposobnost učenja in vpliva na razvoj govora.


Gibanje za otroka pomeni tudi sprostitev napetosti in čustev. Nasprotno pa je gibalna neizživetost  pogosto vzrok za otrokov nemir, nerodnost in nesigurnost, kar pogosto vodi v težave s pozornostjo, vztrajnostjo, vedenjske težave, težave na govornem področju in drugo.


Gibanje je pomemben del naših vsakdanjih aktivnosti


Da otrok lahko osvoji  telesno moč, natančnost, vzdržljivost, mora najprej osvojiti koordinacijo in orientacijo. Da otrok lahko osvoji koordinacijo in orientacijo, mora najprej osvojiti in obvladati svoje telo: ravnotežje, sposobnost reguliranja mišic, dobra telesna shema in občutek za dotik ter globinsko-prostorsko zaznavanje.


Zato z otroki v predšolskem obdobju najprej osvajamo naravne oblike gibanja, a tudi te v ustreznem zaporedju, ki ga določa otrokova starost in trenutna razvojna sposobnost: hoja, tek, opiranje na roke, vlečenje, visenje na zviralih, potiskanje, raztezanje, hoja po robovih, guganje, plezanje, lazenje, padanje, skakanje v globino, skakanje (trampolin, debelejša blazina), gibanje čez ovire, metanje, lovljenje, valjanje…


V našem vrtcu je gibanje pomemben del naših vsakdanjih aktivnosti. V ta namen izkoriščamo igralnico, lastno telovadnico, vendar pa dajemo prednost gibanju na svežem zraku  - na lastnem igrišču in v bližnjem gozdu. Vrtec je tudi vključen v gibalni program MALI SONČEK pod okriljem Zavoda za šport RS Planica, ki je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.