Skladno s 34. členom Zakona o vrtcih je program v Vrtcu ZdravSem sofinanciran s strani občine stalnega otrokovega prebivališča in v primeru drugega otroka, ki je hkrati vpisan v vrtec, tudi s strani državnega proračuna.

Dejanska plačila staršev se med seboj razlikujejo glede na:
  • plačilni razred, v katerega je otrok razporejen po odločbi Centra za socialno delo,
  • občino, v kateri ima otrok stalno prebivališče in je zavezanka za sofinanciranje
  • ali gre za otroka, ki je kot prvi ali drugi otrok vključen v vrtec v tekočem šolskem letu.
  • ali se starši odločijo za vpis v vrtec do vstopa otroka v šolo

Za starše, ki to želijo, na osnovi gornjih podatkov pripravimo informativni izračun plačila za njihovo konkretno situacijo.
V ceno je vključen strošek plenic, vlažilnih in papirnatih robčkov, krem in drugih toaletnih potrebščin.

Mesečno rezervacijo s 30% popustom je možno uveljaviti največ dvakrat letno za napovedano celomesečno odsotnost otroka.

Cena prehrane na dan znaša 4,20 €. Prehrana se plača glede na dejansko prisotnost otroka v vrtcu.