Osvajanje angleškega jezika je obogatitvena dejavnost, ki  v našem vrtcu poteka naravno, vzporedno z osvajanjem maternega jezika, na način,  da so otroci angleškemu jeziku izpostavljeni skozi igro, branje, petje, pogovor (metoda CLIL).  


Ena izmed vzgojiteljic govori z otroki  v slovenskem jeziku, druga le v angleškem in na ta način je omogočeno nenehno zgodnje osvajanje obeh jezikov enakopravno.


Otroci v zgodnjem obdobju so radovedni, sproščeni in želijo spoznati  čim več novega.  Žene jih želja po sporazumevanju, komunikaciji  in socializaciji. Otrok jezik sam po sebi ne zanima, zanje je le sredstvo za sporazumevanje, komunikacijski inštrument.  Motivira in zanima jih zgolj vsebina, ki jim jo jezik prinaša oz. jo z uporabo jezika sami posredujejo. Zato je to obdobje idealno za osvajanje tujega jezika, njegove naravne glasovne podobe in ustvarjanje besednega zaklada, kar otroci zelo hitro in učinkovito izkoristijo.


Otroci torej s posnemanjem in preko igre spoznavajo in se učijo angleškega jezika, razvijajo pa tudi velik del svojega dojemanja. Obzorje se jim razširi že samo zato, ker se eni in isti stvari lahko reče tako ali drugače. Z osvajanjem tujega jezika pa razvijajo tudi odnos do večkulturnosti in strpnosti.


Igrivo, ljubeče in sproščeno dvojezično okolje našega vrtca, v katerem so otroci enakopravno izpostavljeni slovenskemu in angleškemu jeziku je zanimivo tudi za otroke staršev iz mednarodnega okolja. Otroci se hitreje naučijo slovenskega jezika, spletajo nova prijateljstva kar spodbudi njihovo socializacijo in integracijo v novo družbeno okolje.